El Servei

Tipografies antigues d'impremta

El Servei de Publicacions és l'editorial de la UAB i també un servei tècnic de caràcter general que dona suport a la comunitat universitària en l’àmbit de l’edició i de les publicacions en general.

La seva activitat es centra en la publicació de llibres propis o en coedició amb altres universitats, institucions i editorials públiques o privades per cobrir les necessitats de la UAB. En aquesta línia, dona suport a la docència que s'imparteix a la Universitat amb la publicació de manuals i materials didàctics dirigits a les titulacions que la UAB ofereix als estudiants, contribueix a la difusió de l’activitat científica i tècnica amb la publicació de llibres especialitzats, revistes científiques i tesis doctorals, i promou els vincles i la transferència de coneixement entre la Universitat i la societat amb la publicació d’obres divulgatives i l'organització d'activitats de caràcter cultural.

Actualment, les principals línies de treball del Servei de Publicacions estan dirigides a impulsar la publicació de llibres en format electrònic, a potenciar les revistes científiques mitjançant la plataforma ReDi, basada en OJS, i a promoure la ciència oberta a través de la col·laboració amb altres institucions i universitats.