Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

La UAB edita un llibre sobre la correcció postdigital

La seu de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) acollirà el dimarts, 16 de gener, a les 19.30 hores la presentació del llibre «Allò que el corrector s'endugué. La correcció postdigital», editat pel Servei de Publicacions de la UAB i escrit pels professors de la UAB, Daniel Casals, i les professores jubilades Anna M.Torrent i Margarida Bassols, tots tres del Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Correctors ortogràfics, diccionaris i enciclopèdies en línia, cada vegada més interrelacionats i en contínua expansió, s'han convertit en eines imprescindibles per als professionals i els aprenents. "Un exemple d'això és el fet que gairebé ningú faci públic un text sense haver-lo passat abans per un corrector digital", diuen els autors en la introducció del llibre Allò que el corrector s'endugué. La correcció digital.

A la presentació hi intervindrà un dels autors, Daniel Casals, -que és director del Departament de Filologia Catalana de la UAB- acompanyat del filòleg de l'IEC Isidor Marí -que ha prologat el llibre-, i Mila Segarra, vicepresidenta de la Secció Filològica de l'IEC.

Segons diu Marí en el pròleg, "aquest llibre repon a les noves necessitats que comporta la utilització d’un corrector digital, en el qual molts dels usuaris poden tenir una confiança ingènuament excesiva”, i afegeix que "ni està bé tot el que deixa de marcar el corrector, ni està malament tot allò que marca”.

El llibre ha estat concebut per ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar.

“No es tracta d’un manual tradicional ni tampoc d’una obra erudita per a especialistes, sinó d’una eina pràctica perquè el parlant o l’escriptor –estudiant, periodista, guionista, traductor, escriptor, professor…- o qualsevol persona que vulgui expressar-se utilitzant estructures que tenen una gran incidència en el manteniment del carácter propi del català ho pugui fer”, afirmen els autors en la introducció. I afegeixen que “el llibre s’ha plantejat gairebé com un manual d’autoajuda, perquè vol facilitar de la manera més sintética i eficaç possible, la resolución de dubtes lingüístics que sorgeixen amb freqüència”.

Per això aborda els temes que més problemes li provoquen: la puntuació, les convencions i els aspectes tipogràfics, els pronoms personals forts i febles, els possessius, les preposicions per i per a, els règims verbals, els verbs ser i estar, els adverbis amb -ment, els adjunts locatius, les datacions, l'ordre oracional i sintagmàtic, els connectors, la correlació verbal i les interferències lingüístiques.

Cada unitat resumeix el tipus de problema que tracta, n'explica els paràmetres que el determinen, hi ofereix un seguit de solucions genuïnes i d'exercicis, i facilita bibliografia complementària per aprofundir-hi.

Les propostes abracen el català central però tenen en compte tant la llengua estàndard escrita com la llengua estàndard oral i els registres informals.

Els autors agraeixen en el llibre la col·laboració del Departament de Filologia Catalana de la UAB, de la seva unitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació, de l’Institut d’Estudis Catalans, del Servei de Publicacions de la UAB, perquè han fet possible que aquesta obra hagi arribat a port, i a Isidor Marí, que l’ha volgut prologar.

Font: Web de la Universitat Autònoma de Barcelona. (10-01-2018). Sala de premsa. http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-edita-un-llibre-sobre-la-correccio-postdigital-1345667174054.html?noticiaid=1345742116182.

10/01/2018 [Imprimir]