Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

Els criteris ANECA-ACADEMIA i CNEAI 2017 reconeixen el Segell de Qualitat FECYT i el Segell CEA

El Segell de Qualitat FECYT i el Segell CEA de col•leccions acadèmiques, promogut per la UNE en el qual col•labora FECYT, figuren reconeguts com a indicis de qualitat de publicacions per a l'avaluació de mèrits de l'activitat investigadora en els criteris 2017 d'avaluació d'ANECA per al programa ACADEMIA (d'aplicació des del 17 de novembre 2017) i en l'última edició dels criteris d'avaluació de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora publicats l'1 de desembre 2017.

En el cas dels criteris CNEAI, a més dels criteris que han de reunir les publicacions d'investigació perquè les contribucions publicades puguin ser considerades "d'impacte", s'indica que les Comissions d'Avaluació podran prendre tant el Segell de Qualitat FECYT com el Segell CEA com a fonts de referència de publicacions que compleixen amb aquests criteris de qualitat. En el cas de ACADÈMIA, per segon any consecutiu el Segell de Qualitat FECYT figura en les àrees de Ciències Socials, Història, Filosofia i Geografia i Filologia i Lingüística.

Tots dos segells de qualitat s'elaboren amb l'objectiu d'acreditar la qualitat de publicacions i col•leccions de monografies en l'àmbit estatal, atenent a criteris de qualitat formal i d'impacte, sense limitar-se exclusivament a la valoració realitzada pels índexs internacionals. A més, tant FECYT com la UNE han publicat l'última edició de les seves avaluacions en 2016, ja que són instruments amb una actualització periòdica i regular.

Font: FECYT (https://calidadrevistas.fecyt.es)

05/12/2017 [Imprimir]