Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

La Universitat Autònoma de Barcelona publica un llibre sobre el biogàs

El Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona acaba de publicar Purificación y usos del biogàs, un llibre que aborda l'obtenció i l'aprofitament del biogàs com a font energètica.

El biogàs es produeix per digestió anaeròbica de material orgànic que prové de diferents fonts, com abocadors, plantes de tractament de residus urbans o residus agroindustrials i cultius energètics, entre d'altres.

Al volum, els autors descriuen i discuteixen les tècniques disponibles per al tractament del biogàs basades en contaminants presents, les tecnologies disponibles de purificació i enriquiment a biometà, l'ús òptim de les tecnologies de tractament segons la mida de la planta productora de biogàs, les formes d'utilització i l'emmagatzematge segons el tipus de consum energètic.

L’obra es fruit de David Gabriel, doctor en Ingenieria Química per la UAB des del 2000 i actualment professor agregat del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, i Hugo Sierra, doctor en Ciències Silvoagropecuarias i Veterinàries per la Universitat de Xile des del 2010, actualment investigador associat al Centre d'Agricultura i Medi Ambient - AGRIMED de la Universitat de Xile, i professor a la Facultat Tecnològica de la Universitat de Santiago de Xile.

22/06/2017 [Imprimir]