Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

El llibre La mediación intercultural en el ámbito de la salud apareix ressenyat a la revista Cultura, Lenguaje y Representación, de la Universitat Jaume I de Castelló

La monografia, obra de Montserrat Antonín Martín, va ser publicada el 2013 pel Servei de Publicacions de la UAB i correspon al número 59 de la col·lecció Manuals de la UAB.

L’autora destaca que la mediació intercultural és una de les branques més joves en l’arbre de la mediació i, per això, necessita ser observada, descrita i analitzada com es fa en el seu llibre.

La revista científica Cultura, Lenguaje y Representación és una publicació de caràcter científico-acadèmic dedicada a la investigació en l’àrea dels estudis culturals. En l’últim número recull una ressenya del llibre La mediación intercultural en el ámbito de la salud, escrita per la professora Mireia Vargas-Urpi, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

Vargas-Urpí, Mireia (2017). «La mediación intercultural en el ámbito de la salud». Cultura, Lenguaje y Representación, 17 (1): 157–60. http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2543/2107Més informació

25/05/2017 [Imprimir]