Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

El llibre Crist i la història, ressenyat favorablement en diferents revistes de prestigi europees

El llibre Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu, publicat pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2014, ha estat el primer i únic llibre escrit en català ressenyat favorablement en la prestigiosa publicació The Journal of Ecclesiastical History, de la Universitat de Cambridge, Anglaterra. Una revista amb un prestigi i una trajectòria que es remunten als inicis de la seva publicació el 1950.

Així mateix, aquesta obra se situa com el primer i únic llibre escrit íntegrament en català ressenyat —i de forma molt favorable— a la revista polonesa Hereditas Monasteriorum.

El mateix ha succeït amb la revista argentina La Razón Histórica, en la qual, fins avui, ha estat el primer i únic llibre en català ressenyat de forma absolutament elogiosa.

La revista navarresa Memoria y Civilización també ha dedicat una crítica elogiosa a l’esmentat volum.

A continuació us presentem la referència de dues de les ressenyes esmentades:

Baró González, Jana (2016). «Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu». The Journal of Ecclesiastical History, 67 (3): 634–636. <https://doi.org/10.1017/S0022046916000269>

Romero Gómez, Marina (2015). «Reseña de la obra de Montserrat Jiménez Sureda, Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu». La Razón Històrica, 30: 248–253. <https://www.revistalarazonhistorica.com/30-13/>Més informació

22/05/2017 [Imprimir]