Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes de recerca

Amb l’objectiu d’incentivar la millora constant de les revistes periòdiques de recerca, la UAB obre una nova convocatòria d’ajuts a la publicació d’aquestes revistes a partir del dilluns 1 de maig i fins al 31 de maig.

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura de la UAB ha obert una nova convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca, continuació dels ajuts iniciats l’any 2014. El model està basat en la signatura de contractes-programa vinculats al compliment d’objectius, per tal de garantir un suport institucional estable que permeti treballar per millorar gradualment els estàndards de qualitat, o per mantenir-los en cas que haguessin assolit un nivell de reconeixement òptim.

La UAB destinarà un màxim de 75.000€ per a l’any 2017, i els objectius establerts al contracte-programa s’hauran de complir durant els següents 4 anys des de la signatura.

Per participar en la convocatòria, les revistes periòdiques de recerca hauran de complir els requisits establerts a les bases i presentar el formulari de sol·licitud, de l’1 al 31 de maig de 2017, al Registre General de la UAB. La resolució de la convocatòria es farà pública entre els mesos de juny i juliol de 2017.

Les persones interessades poden contactar amb el departament de revistes del nostre Servei de Publicacions escrivint a: sp.revistes.digitals@uab.cat o trucant al 935812131.

04/05/2017 [Imprimir]