Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

El ReDi allotja una nova revista sobre literatura: Nuevas de Indias

El Servei de Revistes Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ReDi) allotja una nova revista: Nuevas de Indias. Anuario del CEAC.

El Centre d’Estudis de l’Amèrica Colonial de la UAB és l’editor dels continguts en accés obert d’aquesta revista, el primer volum de la qual va sortir a finals de 2016.

L’enfocament de la publicació se centra en la historiografia i la literatura espanyola i hispanoamericana colonial entre els segles XVI i XVIII, de manera que arrenca amb una perspectiva multidisciplinària. També pren en consideració el debat cultural comú a Espanya i Amèrica, l’herència europea al Nou Món i els enfocaments teòrics i metodològics per examinar la història literària de l’època colonial a partir dels estudis culturals.

Nuevas de Indias s’adreça a professors, investigadors i estudiants dels departaments de Filologia i Història Moderna i Contemporània, i també als d’humanitats, dret, teologia, antropologia i altres disciplines afins.

Els editors preveuen llançar un número a l’any, al desembre, amb un únic sumari.

Us convidem a consultar-ne el sumari i a visitar-ne el lloc web per accedir als articles i documents que us puguin interessar:

http://revistes.uab.cat/nuevasdeindias

01/03/2017 [Imprimir]