Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

13 revistes de la UAB certificades amb el Segell de Qualitat FECYT

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) va resoldre al passat mes de juliol la V Convocatòria d’Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles, destinada a l’obtenció del Segell de Qualitat FECYT. 

La convocatòria forma part del projecte ARCE (Apoyo a la Profesionalización e Internacionalización de Revistas Científicas Españolas), que té l’objectiu d’impulsar les revistes científiques espanyoles de qualitat contrastada donant-los suport en la seva professionalització i internacionalització i millorant-ne la visibilitat.

Del total de revistes presentades, la FECYT identifica les millors publicacions de cada àrea, les quals obtenen un segell de qualitat i són considerades revistes d’excel·lència.

Les revistes participants de qualsevol àmbit del coneixement han de tenir, almenys, cinc anys de vida editorial continuada i disposar d’ISSN. A les que superin amb èxit el procés d’avaluació se’ls concedirà el segell per un període inicial de tres anys, renovable un cop finalitzi la seva vigència. 

Actualment un total de 13 editades o coeditades per la UAB compten amb aquest reconeixement:

Anàlisi. Quaderns de Cultura i Comunicació

Anuario Lope de Vega. Texto, Literatura, Cultura

Catalan Journal of Linguistics

Documents d'Anàlisi Geogràfica

Dynamis

Educar

Enrahonar

Enseñanza de las Ciencias

Geológica Acta

Papers

Publicacions Matemàtiques

Revista de Psicología del Deporte

Studia Aurea

Les revistes, la majoria de les quals s’allotgen al Servei de Revistes Digitals de la UAB (ReDi), es poden consultar en la seva totalitat al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) i han estat actualitzades recentment al web del Repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

26/01/2017 [Imprimir]