Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura  ISSN: 0211-2175

ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació. ANÀLISI trata de la comunicación y la cultura en general, y especialmente de los fenómenos relacionados con los medios de comunicación de masas. Intenta fomentar la colaboración interdisciplinaria, y el análisis crítico y polémico de los temas estudiados: análisis semiótico de la comunicación, repetición y serialidad en el cine y en la televisión, democracia y comunicación, y los medios de comunicación y la política cultural. La línea de la revista se basa sobre todo en temas de actualidad y en problemas centrales en el desarrollo del estudio de la comunicación.
Director
Eugeni Giral

Secretari de redacció
Ramon Sala

Consell de redacció
Javier Díaz Noci (Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Figueres (Universitat Autònoma de Barcelona), Eugeni Giral (Universitat Autònoma de Barcelona), Mirta Núñez Díaz-Balart (Universidad Complutense de Madrid), José María Perceval (Universitat Autònoma de Barcelona), Antoni Reig (Universitat Autònoma de Barcelona), Ramon Sala (Universitat Autònoma de Barcelona), Sebastià Serra i Busquets (Universitat de les Illes Balears), Santiago Tejedor (Universitat Autònoma de Barcelona) i Anna Tous (Universitat Autònoma de Barcelona)

Consell assessor
Héctor Borrat (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramon Llull), Lluís Duch (Monestir de Montserrat), Francesc Espinet (Universitat Autònoma de Barcelona), Elisabeth Fox, Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València), Román Gubern (Universitat Autònoma de Barcelona), Carlo Marletti (Università di Pisa), Jesús Martín Barbero (ITESO, Guadalajara, Mèxic), Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona), Giuseppe Richeri (Università della Svizzera Italiana), John Sinclair (Victoria University of Technology), Gaëtan Tremblay (Université du Québec à Montréal) i Gerard Vilar (Universitat Autònoma de Barcelona)

Redacció
Revista Anàlisi. Facultat de Ciències de la Comunicació. 08193- Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel.: 93 581 15 45
Fax: 93 581 20 05

Registres 1 a 10 de 36

Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
...

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
 
ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació....

[+]