Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Medievalia  ISSN: 0211-3473

És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval. Es una revista dedicada al campo de los estudios medievales desde una perspectiva de interciencia. Publica toda clase de trabajos relativos a este período histórico, tanto de la geografía europea como de cualquier otra área. También refleja el estado de la cuestión de los últimos debates historiográficos. Da una información detallada de la bibliografía de los últimos años, con extensas recensiones que, a veces, resultan estudios paralelos. Así mismo, dedica un apartado, denominado reflexión, a estudios en curso de elaboración, proyectos de investigación y cualquier nueva hipótesis que pueda aportar algo al estudio del mundo medieval.

Registres 1 a 10 de 14

Foto no disponible
Institut Universitari d’Estudis Medievals
 
...

[+]


Foto no disponible
Institut Universitari d’Estudis Medievals
 
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
Institut Universitari d’Estudis Medievals
 
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
Institut Universitari d’Estudis Medievals
 
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
Institut Universitari d’Estudis Medievals
 
Exhaurit / Agotado
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]


Foto no disponible
Institut Universitari d’Estudis Medievals
 
És una revista dedicada al camp dels estudis medievals des d'una perspectiva d'interciència. Publica tota classe de treballs relatius a aquest període històric, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea. També reflecteix l'estat de la qüestió dels últims debats historiogràfics. Dóna una informació detallada de la bibliografia dels últims anys, amb extenses recensions que, a vegades, esdevenen estudis paral·lels. Així mateix, dedica un apartat, anomenat reflexió, a estudis en curs d'elaboració, projectes d'investigació i qualsevol nova hipòtesi que pugui aportar alguna cosa a l'estudi del món medieval....

[+]