Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Links & Letters  ISSN: 1133-7397

Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès. Publica trabajos de distintas áreas de estudio de la lengua inglesa: lingüística, literatura y cultura del mundo de habla inglesa. Se dirige al público en general interesado en estos temas, y no exclusivamente a especialistas. Cada número trata un tema específico mediante artículos, recensiones y entrevistas con estudiosos del tema concreto. Se edita íntegramente en inglés.
Editor
David Prendergast

Executive committee
Felicity Hand, Josep Maria Jaumà, Melissa G. Moyer, Sara Martín

Editorial Consulting Board
Language and Linguistics
Susan Ervin-Tripp (University of California, Berkeley), Charles Fillmore (University of California, Berkeley), Olga Fischer (University of Amsterdam), Braj B. Kachru (University of Illinois at Urbana), Pieter Muysken (University of Amsterdam), John Ohala (University of California, Berkeley), John Rickford (Stanford University), Neil Smith (University of London), Andrew Spencer (University of Essex), Peter Trudgill (University of Lausanne), Maite Turell (Universitat Pompeu Fabra), Jef Verschueren (University of Antwerp)
Literature and Culture
David Dabydeen (University of Warwick), Fernando Galván (Universidad de Alcalá de Henares), Walter Hölbling (University of Graz, Austria), David Olive (Manchester Metropolitan University), Nicole Rowan (University of Ghent), Lois Rudnick (University of Massachusetts), Justine Tally (University of La Laguna), Christopher Worth (Monash University)

Manuscripts for publication
Manuscripts, and book reviews should be sent to the Editor, Links & Letters. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. Edifici B. 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
dprendergast@seneca.uab.es

Registres 1 a 8 de 8

Foto no disponible
...

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]


Foto no disponible
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
 
Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literatura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles, recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès....

[+]