Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Materia:  5. Ciències Pures. Ciències exactes i naturals 

Registres 1 a 10 de 129

Foto no disponible
Alabert Romero, Aureli
 
Mesura i probabilitat
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Alegret, Salvador (et al.) (ed.)
 
Miscel·lània Enric Casassas. Miscel·lània de treballs científics en homenatge a Enric Casassas, professor de Química Analítica
Preu: 35,46 €
...

[+]


Foto no disponible
Antoine, Ramon; Camps, Rosa; Moncasi, Jaume
 
Introducció a l'àlgebra abstracta. Amb elements de matemàtica discreta
Preu: 25 €
Tant pels temes tractats com per la metodologia utilitzada, aquest llibre és especialment adequat per a estudiants de la titulació de matemàtiques i també per els de ciències i d'enginyeries....

[+]


Foto no disponible
Aubanell, A.; Benseny, A.; Delshams, A.
 
Eines bàsiques de càlcul numèric. Amb 87 problemes resolts
Preu: 24,04 €
...

[+]


Foto no disponible
Aubanell, A.; Benseny, A.; Delshams, A.
 
Útiles básicos de cálculo numérico
Preu: 22,84 €
Incluye 10 problemas resueltos....

[+]


Foto no disponible
Àvila, Anna; Terradas, Jaume (eds)
 
Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2006
Preu: 9 €
Fruit de la ja antiga col·laboració –iniciada el 1980– en el camp de l’ecologiaurbana entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma deBarcelona, el 1996 va néixer l’Aula Permanent d’Ecologia de la Ciutat.L’Aula d’Ecologia té els seus orígens en el propòsit de consolidar un nuclide debat ...

[+]


Foto no disponible
Àvila, Anna; Terradas, Jaume (eds.)
 
Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2008
Preu: 9 €
Fruit de la ja antiga col·laboració —iniciada el 1980— en el camp de l’ecologia urbana entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1996 neix l’Aula Permanent d’Ecologia de la Ciutat. L’Aula d’Ecologia té els seus orígens en el propòsit de consolidar un nucli de deb...

[+]


Foto no disponible
Àvila, Anna; Terradas, Jaume (eds.)
 
Aula d’Ecologia. Cicle de conferències 2002
Preu: 9 €
Fruit de la ja antiga col·laboració -iniciada el 1980- en el camp de l'ecologia urbana entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1996 neix l'Aula Permanent d'Ecologia de la Ciutat. L'Aula d'Ecologia té els seus orígens en el propòsit de consolidar un nucli de debat s...

[+]


Foto no disponible
Àvila, Anna; Terradas, Jaume (eds.)
 
Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2005
Preu: 9 €
...

[+]


Foto no disponible
Àvila, Anna; Terradas, Jaume (eds.)
 
Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2007
Preu: 9 €
El 1996 va néixer l’Aula Permanent d’Ecologia de la Ciutat, fruit de la col·laboració iniciada el 1980 en el camp de l’ecologia urbana entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Aula d’Ecologia té els seus orígens en el propòsit de consolidar un nucli de debat sobre la...

[+]