Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomenar

Correu del
destinatari

Els teus,
nom i cognomO Via:

Facebook

 
Locus Amoenus
Autor: Departament d’Art
Col·lecció i núm: Locus Amoenus  14 
Primera edició: 2016
Pàgines: 256
Format: 21 x 29,7 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català i castellà
Matèria: 7. Art. Belles arts. Esports. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: LOC0014
Dipòsit legal: B. 5436-1996
ISSN: 1135-9722. PVP: 45 €


Comprar revista 
 

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus
 
Publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e iconográfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseñas críticas de libros y exposiciones. Quiere ser un medio a disposición de los profesionales de la historia del arte y de los verdaderos aficionados.
Ha sido calificada INT2 en el índice ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus