Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Locus Amoenus
 
Manuscrits. Autocensura i historiografia en temps dels Àustries 
Novetat
Autor: Departament d’Història Moderna i Contemporània
Col·lecció i núm: Locus Amoenus  35 
Primera edició: 2017
Pàgines: 134
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: 
Idioma: Català i castellà
Matèria: 9. Geografia. Biografia. Història. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAC0035
Dipòsit legal: B. 2.994-1985
ISSN: 0213-2397.
PVP: 0 €
Disponible en format electrònic

 

Publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e iconográfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseñas críticas de libros y exposiciones. Quiere ser un medio a disposición de los profesionales de la historia del arte y de los verdaderos aficionados.
Ha sido calificada INT2 en el índice ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus 

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa