Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Documents
 
Col·lecció de materials didàctics i d’investigació de matèries diverses, que tant poden servir com a material de suport a la docència o com a difusió i divulgació de la recerca universitària. Colección de materiales didácticos y de investigación de diversas materias, que tanto pueden servir como material de soporte a la docencia o como difusión y divulgación de la investigación universitaria.


Registres 1 a 10 de 107


Foto no disponible
Cecini, Ulisse; Vernet i Pons, Eulàlia (eds.)
 
Studies on the Latin Talmud
 
Llibre Documents 113
Preu: 14 €

Studies on the Latin Talmud gathers the latest findings on the Latin translation of the Babylonian Talmud which was produced in Paris in the 1240s and eventually led to its condemnation by the Catholic Church in 1248. Prominent international scholars guide the reader through the historical circumsta...


[+]Foto no disponible
Jiménez Sureda, Montserrat
 
Les dones i les professions sanitàries al llarg de la història
 
Llibre Documents 112
Preu: 12 €

Aquest llibre explica l’accés de les dones a l’art de curar des de l’Antiguitat fins a l’Època Contemporània. Amb una perspectiva polièdrica, l’autora analitza des dels coneixements empírics transmesos per via oral dins el si de cada família per part dels seus membres femenins fins a les especialitz...


[+]Foto no disponible
Giral Quintana, Eugeni
 
Òrgans de govern del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (1978–2014)
 
Llibre Documents 110
Preu: 12 €

Des del moment de la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya, juliol de 1978, els seus estatuts van preveure que entre els congressos l’autoritat màxima residiria en el Consell Nacional, format per membres elegits pels congressos i per representants de les Federacions Territorials. El pes d...


[+]Foto no disponible
Casals, Daniel; Torrent, Anna M.; Bassols, Margarida
 
Allò que el corrector no s'endugué. La correcció postdigital
 
Llibre Documents 109
Preu: 14 €

Aquest llibre té com a objectiu ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar.

Vol facilitar, de la manera més eficaç i sintètica possible, la resolució de dubtes lingüístics que sorgeixen amb freqüència, aquel...


[+]


Novetat
Foto no disponible
Moliner Prada, Antonio
 
Episcopado y secularización en la España del siglo XIX
 
Llibre Documents 108
Preu: 14 €

Episcopado y secularización en la España del siglo XIX constituye una aportación singular al análisis de dicho fenómeno social. El libro está estructurado en cinco apartados. El primero plantea el marco general de la secularización en Francia y España. El segundo trata el impacto de la revolución li...


[+]Foto no disponible
Moreno Oliver, Francesc Xavier; Alcázar Mateos, Laura (et. al.)
 
Actualitzacions en matèria de Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat
 
Llibre Documents 107
Preu:  €

Aquesta obra és una recopilació de les recerques realitzades, en matèria de mediació, pels alumnes del Màster de Mediació impartit el curs 2014-2015 per la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que disposa de l’homologació del Departament de Justícia de la Gen...


[+]Foto no disponible
Serrallonga, Joan; Pomés, Jordi et al. (coords.)
 
Republicans i solidaris. Homenatge al professor Pere Gabriel
 
Llibre Documents 106
Preu: 13 €

Republicans i solidaris. Homenatge al professor Pere Gabriel és un llibre que recull aportacions inèdites de setze investigadors d’història contemporània especialistes en les temàtiques del republicanisme, l’obrerisme, el socialisme, l’anarquisme i el nacionalisme. Són precisament les matèries que P...


[+]Foto no disponible
Pagès, Joan; Sant, Edda
 
L'Escola i la Nació
 
Llibre Documents 105
Preu: 13 €

Aquest volum recull alguns dels treballs presentats al Seminari Internacional « L’École et la Nation » organitzat per l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) l’any 2010. Dos dels treballs van ser presentats a la sessió inaugural realitzada a Lió el mes d’abril. La resta es van presentar ...


[+]Foto no disponible
Blanco, Xavier; Bogacki, Krzysztof
 
Introduction à l'histoire de la langue française
 
Llibre Documents 104
Preu: 14 €

Ce livre retrace l’histoire de la langue française depuis ses origines jusqu’à la Révolution française. Le premier chapitre part de différents substrats du français pour arriver au premier texte en proto-français (IXe siècle). Le deuxième chapitre aborde le “très ancien français” (Xe-XIe siècles) ma...


[+]Foto no disponible
Moreno Oliver, Francesc Xavier (coord.)
 
Bases de Mediació
 
Llibre Documents 103
Preu: 13 €

La mediació és un àmbit d’especialització professional en la gestió de conflictes de diversa índole: familiar, comunitari, escolar, consum, laboral, penal i intercultural. Des de fa dècades la Comunitat Europea està promovent la seva utilització per mitjà de recomanacions i directives que potenciïn ...


[+]